U bent hier: >> Dankdag 2020 legt focus op West-Afrika

Dankdag 2020 legt focus op West-Afrika

Op woensdag 4 november is het Dankdag. We danken dan voor de oogst die we ontvingen. We voelen ons dan ook verbonden met christenen wereldwijd, ook de getuigen in de overwegend islamitische landen in West-Afrika. De focus ligt deze Dankdag bij de christenen in dit deel van Afrika. Verre Naasten heeft speciaal materiaal ontwikkeld voor de kerken in Nederland en hoopt via de collectes geld op te halen voor de kleine kerken in West-Afrika die het moeilijk hebben.

Marc Nabie

In West-Afrika zoals Mali, Kameroen en Burkina Faso rukt de islam op en neemt het geweld tegen christenen toe. Dominee Marc Nabie uit Burkina Faso vraagt hier aandacht voor in een speciale dankdagpreek over Psalm 13 die beschikbaar is als leespreek voor de Nederlandse kerken. Hij vertelt: “Bijna het halve land is bezet door terroristische groepen. Twee miljoen mensen zijn voor hen op de vlucht geslagen. Ze hebben hun huis, hun akker en hun dorp achter gelaten om hun leven te redden. Geen gewas en geen arbeid. Alleen al in het afgelopen jaar zijn meer dan 40 christenen in ons land in koelen bloede vermoord terwijl ze met elkaar aan het bidden waren.”

Hoe hou je moed in zo’n situatie? “Liefde is de sleutel. Voel vreugde omdat God je ziet en lief heeft. Zeker leven tussen moslims vraagt tact en ook offers. Maar juist naastenliefde laat Jezus’ licht schijnen.” In Nederland kunnen we hen helpen aan middelen om Jezus’ licht te laten schijnen voor de collectes in de dankdagkerkdiensten.

In de afgelopen maanden kon de kerk van Marc Nabie hulpgoederen uitdelen aan mensen die hun werk en inkomsten verloren waren door de lockdown en andere coronamaatregelen. Ze hopen dit ook dit najaar te kunnen doen.

Download hier de collectepresentatie voor Dankdag.
Meer ondersteunende materialen zijn te vinden op www.verrenaasten.nl/dankdag.

Print Friendly, PDF & Email